CÔNG TY TNHH NHẬT NHI TRẦN (NICKY babies)

Hỗ trợ khách hàng: - Email: nicky.cskh@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0795401334_41021 -
Ngày đặt hàng: 09/01/2024
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Núm vú silicone cổ thường Fisher Price CPFP151


Mã : CPFP151/S,M,L
Danh mục :

15 27.000 ₫ 405.000 ₫
Tạm tính: 405.000 ₫
Tổng tiền: 405.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: LOCO Bar lầu 1
Địa chỉ: 11 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ lão, q1, tP.HCM
Điện thoại: 0795401334

Email:

Ghi chú đơn hàng :