CÔNG TY TNHH NHẬT NHI TRẦN (NICKY babies)

Hỗ trợ khách hàng: - Email: nicky.cskh@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0909450135_476021 -
Ngày đặt hàng: 27/09/2021
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Miếng gặm nướu hình vòng


Mã : AM22101
Danh mục : Miếng gặm nướu

1 45.000 ₫ 45.000 ₫
Tạm tính: 45.000 ₫
Tổng tiền: 45.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Trâm huỳnh
Địa chỉ: 262/11 Tôn Thất Thuyết phường 3 quận 4
Điện thoại: 0909450135

Email:

Ghi chú đơn hàng :