CÔNG TY TNHH NHẬT NHI TRẦN (NICKY babies)

Hỗ trợ khách hàng: - Email: nicky.cskh@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0945944232_933633 -
Ngày đặt hàng: 18/07/2022
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền
Tạm tính: 0 ₫
Tổng tiền: 0 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: cuc
Địa chỉ: 2C PHÓ ĐỨC CHÍNH PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH QUẬN 1 (0945944232)
Điện thoại: 0945944232

Email:

Ghi chú đơn hàng : GIAO HANG GIO HANH CHINH