CÔNG TY TNHH NHẬT NHI TRẦN (NICKY babies)

Hỗ trợ khách hàng: - Email: nicky.cskh@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0977385738_303318 -
Ngày đặt hàng: 19/02/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Thau tắm cỡ lớn cho bé


Mã : USEA9C
Danh mục : Dụng cụ tắm và vệ sinh

1 0 ₫
Tạm tính: 0 ₫
Tổng tiền: 0 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Lê Thị Thanh Trà
Địa chỉ:
Điện thoại: 0977385738

Email:

Ghi chú đơn hàng : 1 thau tắm em pé xanh papa